Friday, February 5, 20165 februar 2016

Hvad siger Kissinger om Rusland?

Af: Karsten Riise

Kissinger er fra sin tid i regering på flere måder problematisk - alligevel får han af og til sagt noget vigtigt.


I the National Interest 4 februar 2016, skriver tidligere USA-udenrigsminister Henry Kissinger noget interessant under overskriften ”Kissinger’s Vision for U.S.-Russia Relations - Russia should be perceived as an essential element of any new global equilibrium.”
http://nationalinterest.org/feature/kissingers-vision-us-russia-relations-15111

Det interessante er, når man ”læser mellem linjerne”, hvad det EGENTLIG er Kissinger siger.
Kissinger fortæller nemlig amerikanerne og deres politikere at:

-          USAs ensidige verdensorden krymper – verden bliver multipolær
-          USAs politikere må stoppe deres amerikanske strong-man-talk for vælgerne - og vågne op til verdens realiteter
-          USA kan ikke slå dem – de må arbejde med dem
-          Der er ”andre trusler” – er det kun “terrorisme”, eller usagt: Kina?
-          USA svækkes
-          USA behøver Rusland
(usagt: for stabilitet i Europa, politik i Asien)

Interessant er også Kissingers tilsyneladende ægte følte samhørighed med Ruslands store udenrigsminister Primakov, med hvem Kissinger så at sige ”delte” den Kolde Krigs problemer.

Kissingers bøger er ofte noget hø. Flere af hans handlinger var pænt sagt moralsk tvivlsomme. Men i hans artikler og udtalelser kommer han af og til alligevel med noget interessant.


Karsten Riise
Partner & Editor


CHANGE NEWS
CHANGE MANAGEMENT